Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Gerenteordetza

KIZen aurkezpena (Kudeaketa Informatikoko Zentroa)

Kudeaketa Informatikoko Zentroaren (KIZ) funtzio nagusia Ekonomia eta Administrazio Kudeaketarekin lotutako Unibertsitateko informatika-zerbitzu guztiak garatzeko beharrezko informatika-euskarria finkatzea da.

KIZ, hain zuzen, Unibertsitate Kudeaketan premiazkoak diren aplikazio guztiak hornitzeaz, garatzeaz, mantentzeaz eta ustiatzeaz arduratzen den informatika-eragilea da.

Honako hauekin lotura dutenak dira azpimarratzeko modukoak:

 • Akademia eta Irakaskuntza Kudeaketa
 • Giza Baliabideen Kudeaketa
 • Ikerkuntza-jardueraren Kudeaketa
 • Ekonomia eta Finantza Kudeaketa
 • Ondarearen Kudeaketa
 • Espazioen Kudeaketa
 • Erreferentziazko Irakasle Taldearen Kudeaketa
 • Iritziari buruzko Inkesten Kudeaketa eta Gauzatzea
 • Kalitate-adierazleen Kudeaketa
 • Kudeaketa Medikoa eta Prebentzio Kudeaketa
 • Txostenen Kudeaketa
 • Etab.

Ondokoa da posta arrunteko helbidea:
KIZ (Kudeaketa Informatikoko Zentroa)
Errektoregoaren eraikina
Euskal Herriko Unibertsitatea
Sarriena auzoa, z/g
48940 Leioa

Zuzendaria:  Javier Estefania Cundin
Tel.   +34 946012114
Helbide elektronikoa:  Javier.estefanía@ehu.es

Azken eguneratzea: 2013/01/22